Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 107/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia „Funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim „

ZARZĄDZENIE NR 107/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia „Funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim „ Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych...

ZARZĄDZENIE NR 106 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 106 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

ZARZĄDZENIE NR 105/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 czerwca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 105/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz....

ZARZĄDZENIE NR 104/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad organizacji działań kontrolnych Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 104/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad organizacji działań kontrolnych Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie § 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ( Załącznik do Zarządzenia nr 11/07 Burmistrza...

ZARZĄDZENIE NR 102/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 103/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski u zbiegu ulic Akacjowa z Kolejową.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 103/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski u zbiegu ulic Akacjowa z Kolejową. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Z A R Z Ą D Z E N I E 101/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Partyzantów.

Z A R Z Ą D Z E N I E 101/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Partyzantów. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Z A R Z Ą D Z E N I E 100/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Rząsiny i Wolbromów.

Z A R Z Ą D Z E N I E 100/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Rząsiny i Wolbromów. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst...

ZARZĄDZENIE NR 99 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 22.06 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.

ZARZĄDZENIE NR 99 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 22.06 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

ZARZĄDZENIE Nr 98/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30 czerwca...