Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 119/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. przy ulicy Os. Horyzont, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 814 o pow.891 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 119/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. przy ulicy Os. Horyzont, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 814 o pow.891...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 118/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 809 o pow. 721 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 118/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 809 o pow. 721...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 117/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wieża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 178/3 ,178/4 o ogólnej pow. 14,29 ha.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 117/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wieża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 178/3 ,178/4 o ogólnej pow....

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 116/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej w części zabudowanej i zalesionej, położonej w obrębie Wolbromów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 159,160,153 o ogólnej pow. 6,14 ha.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 116/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej w części zabudowanej i zalesionej, położonej w obrębie Wolbromów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki...

ZARZĄDZENIE NR 114 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 17 lipiec 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 114 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 17 lipiec 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania...

Zarządzenie Nr 113/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenie terminu składania wniosków na udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju.

Zarządzenie Nr 113/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenie terminu składania wniosków na udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju. Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 roku (Dz.U. z 2007 roku...

ZARZĄDZENIE NR 111/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 06 lipca 2007 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Wydziale technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 111/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 06 lipca 2007 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Wydziale technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

ZARZĄDZENIE NR 110/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 110/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. J. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz...

ZARZĄDZENIE NR 109/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 109/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t. j. Dz. U z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zmianami) oraz art. 24, ust. 1 ustawy...

ZARZĄDZENIE NR 108/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie : powołania Komisji Konkursowej konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna - 2007”

ZARZĄDZENIE NR 108/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie : powołania Komisji Konkursowej konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna - 2007” § 1 Celem przeprowadzenia konkursu „Wieś Gmin ...