Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 141/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 141/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Na podstawie art.47, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządza...

Zarządzenie Nr 140/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie Nr 140/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Gryfowie Śląskim Na podstawie art. 30, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)...

Z A R Z Ą D Z E N I E 138 /2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w dniu 24 sierpnia 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E 138 /2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w dniu 24 sierpnia 2007 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity...

ZARZĄDZENIE NR 127 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 01.08 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 127 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 01.08 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

ZARZĄDZENIE NR 137/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego

ZARZĄDZENIE NR 137/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego Na podstawie : § 7 ust. 1 i 2, pkt. 1 i § 9 uchwały Nr XLIX/174/05 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 135/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonych według operatu ewidencji gruntów obrębu 2 Gryfów Śląski jako działka nr 438/7 o pow. 66 m2 przy ulicy Wąskiej.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 135/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonych według operatu ewidencji gruntów obrębu 2 Gryfów Śląski jako działka nr 438/7 o pow. 66 m2 przy ulicy Wąskiej....

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 134/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia cen wywoławczych do IV przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie prawa użytkowania wieczystego Gminy Gryfów Śląski działek nie zabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 134/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia cen wywoławczych do IV przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie prawa użytkowania wieczystego Gminy Gryfów Śląski działek nie zabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Cmentarnej,...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 133/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy ulicy Lwóweckiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 54/20 o pow. 2203 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 133/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy ulicy Lwóweckiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 54/20 o pow....

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 132/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy ulicy Oldzańskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 216/55 o pow. 2203 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 132/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy ulicy Oldzańskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 216/55 o...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 130/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy Młyńskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 189/9 o pow. 1130 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 130/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy Młyńskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 189/9 o pow. 1130...