Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 149/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wieża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 178/3 ,178/4 o ogólnej pow. 14,29 ha.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 149/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wieża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 178/3 ,178/4 o ogólnej...

ZARZĄDZENIE NR 147/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 05 września 2007 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE NR 147/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 05 września 2007 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt.5 ustawy z...

ZARZĄDZENIE NR 148/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych...

ZARZĄDZENIE NR 146 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 04.09 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 146 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 04.09 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

ZARZĄDZENIE NR 145 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 04.09 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 145 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 04.09 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

ZARZĄDZENIE NR 144 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 04 września 2007. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn:,,Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim przy ul.Oldzańskiej.

ZARZĄDZENIE NR 144 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 04 września 2007. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn:,,Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim przy ul.Oldzańskiej. Na podstawie art....

ZARZĄDZENIE Nr 139/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 139/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30 czerwca...

ZARZĄDZENIE NR 131/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 131/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19...

ZARZĄDZENIE NR 142 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 31 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim gm. Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 142 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 31 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Remont rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim gm. Gryfów Śląski Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591...