Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 160/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Rząsinach

ZARZĄDZENIE NR 160/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Rząsinach Na podstawie art. 50, ust. 1 , pkt. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej...

ZARZĄDZENIE NR 159/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 159/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 października 2007 roku Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.tekst jednolity z 2006...

ZARZĄDZENIE Nr 152/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z dnia 24 września 2007 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 152/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z dnia 24 września 2007 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity:...

ZARZĄDZENIE NR 156/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 01 października 2007 roku w sprawie: zmiany w Zarządzeniu nr 137/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego

ZARZĄDZENIE NR 156/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 01 października 2007 roku w sprawie: zmiany w Zarządzeniu nr 137/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego Na...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 155/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 1 Gryfów Śl. przy ulicach Lwóweckiej i Oldzańskiej, z przeznaczonych pod zabudowę usługową.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 155/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 1 Gryfów Śl. przy ulicach Lwóweckiej i Oldzańskiej, z przeznaczonych pod zabudowę usługową. Na podstawie...

ZARZĄDZENIE Nr 154/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 26 września 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 154/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 26 września 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia...

ZARZĄDZENIE NR 153/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 153/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001...

Z A R Z Ą D Z E N I E 143/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 4 września 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w dniu 24 sierpnia 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E 143/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 4 września 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w dniu 24 sierpnia 2007 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 151/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 151/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych położonych w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową. Na podstawie...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 150/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/27 pow. 1609 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 150/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/27 pow....