Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 103 2008

Zarządzenie Nr 103 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie : udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr 38 2008

Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy...

ZARZĄDZENIE Nr 37 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37 /08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląsk z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego &nb

ZARZĄDZENIE Nr 36 2008

Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie : zasad dofinansowania kształcenia i dokształcania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Na podstawie : art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym &nb

ZARZĄDZENIE Nr 35 2008

ZARZĄDZENIE NR 35 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 11.04.2008 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

ZARZĄDZENIE Nr 34 2008

Zarządzenie Nr 34/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie : zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE Nr 33 2008

ZARZĄDZENIE NR 33/ 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie :powołania Komisji ds. wybrakowania i wycofania z ewidencji składników majątkowych Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE Nr 32 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania i lokalu użytkowego, wchodzącego w skład budynku przy ulicy Felczerska 13- Rynek 30 obrębu 2 Gryfów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 31 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania i lokalu użytkowego, wchodzącego w skład budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 55 obrębu 2 Gryfów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 30 2008

ZARZĄDZENIE NR 30/ 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie : zmiany w Zarządzeniu Nr 28/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania &nb