Aktualności - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Gryfów Śląski, dnia 10.04.2008 r.

WT.EK.7627/4/8/08


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 32 ust.1 pkt.1 i ust. 3, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 04.03.2008r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ubocze

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek  Pana Henryka Wasilewskiego -  Techniki Grzewczej i Sanitarnej „HEMAX” 59-630 Mirsk, Aleja Wojska Polskiego 49.

Z wnioskiem oraz dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosku można zapoznać się w tut. Urzędzie pokój nr 6.

Uwagi i wnioski w sprawie, można składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. (pok. nr  4) w ciągu 21 dni licząc od daty podania informacji do publicznej wiadomości tj. do 02 maja 2008 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 2699
10 kwietnia 2008 09:40 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.