Aktualności - archiwum

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - OCHRONA ŚRODOWISKA i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - OCHRONA ŚRODOWISKA i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Mechanizmy Finansowe - EOG i Norweski
Następny termin: 2007-09-28

Projekty organizacji pozarządowych mogą otrzymać dotacje z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Środki pieniężne pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem Funduszu jest wsparcie działań organizacji zwiększających rolę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Komponent "Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój" wdraża ECORYS Polska Sp. z o.o.

Cele:
Komponent "Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój" wspiera działania mające na celu ochronę środowiska, zachowanie zrównoważonego rozwoju, promowanie różnorodności środowiska naturalnego i nienaruszalności ekosystemu w Polsce.

Dofinansowane działania:
Komponent obejmuje następujące obszary tematyczne:

1. Działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony środowiska
2. Ochrona dziedzictwa naturalnego
3. Wdrażanie przepisów prawnych z zakresu ochrony ś środowiska
4. Działania na rzecz partnerstwa dla efektywności ekologicznej
5. Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej.
6. Finansowe i instytucjonalne aspekty zrównoważonego rozwoju
7. Proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego

Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje mogą ubiegać się:
- fundacje i stowarzyszenia
- organizacje założone przez kościół i/lub związki wyznaniowe
- inne organizacje pozarządowe charakteryzujące się odrębnym statusem prawnym działające dla pożytku publicznego
- partnerzy społeczni

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:
- posiadać osobowość prawna
- być zarejestrowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
- działać na zasadzie non-profit lub non for profit, tzn. działać nie dla osiągnięcia zysku lub wygenerowany zysk przeznaczać na cele statusowe

Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub w partnerstwie. Zawarcie partnerstwa nie jest warunkiem koniecznym do złożenia projektu, jednak będzie premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie wniosków.

Partnerami projektu mogą zostać organizacje z następujących krajów: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub z państw Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Partner nie musi posiadać osobowości prawnej.

O fundusze nie mogą ubiegać się partie polityczne i organizacje założone lub wspierające działalność partii politycznych.

Wysokość dofinansowania:
Minimalna wysokość dofinansowania to 5 000 euro.
Maksymalna wysokość dofinansowania to 250 000 euro.

Od wnioskodawców wymagany jest co najmniej 10% wkład własny (w formie pieniężnej lub rzeczowej).

Termin składania wniosków:
W latach 2007 - 2009 odbędą się trzy edycje naboru wniosków:

W I edycji wnioski można składać od 24 lipca do 28 września 2007 r.
W II edycji nabór wniosków odbędzie się w II kwartale 2008 r., a w III edycji w I kwartale 2009 r

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.funduszngo.pl/pl/ochrona-srodowiska.html

Dodatkowe informacje można uzyskać w ECORYS Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 22 339 36 36, Fax: +48 22 339 36 37

Kontakt

ECORYS Polska Spółka z o.o.
ECORYS Polska Spółka z o.o.
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
MA, PL
Tel.: Tel. +48 22 339 36 36
Fax: +48 22 339 36 49
Email: operatoreog@ecorys.pl
http://www.operatoreog.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Tartak
Ilość wyświetleń: 2400
05 marca 2008 00:29 (Andrzej Tartak) - Utworzenie dokumentu