Aktualności - archiwum

Ogłszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 25 lutego 2008 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2008 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 1/2008 z dnia 4 stycznia 2008 roku, na wsparcie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zdrowia.
Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2008 roku Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 13/2008 z dnia 4 lutego 2008 roku , w składzie :
1. Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji,
2. Bożena Raubo – członek Komisji,
3. Arkadiusz Klask – członek Komisji
4. Teresa Wolska – członek Komisji,
5. Marek Kurec – członek Komisji,
dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadań z zakresu.
Komisja podjęła decyzję o przyjęciu 20 ofert, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 1/2008 z dnia 4 stycznia 2008 roku. Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę spełnienie kryteriów, opinię Gminnej Rady Sportu, zainteresowanie mieszkańców udziałem w działaniach, uzyskiwane wyniki.
Komisja przedstawiła wyniki konkursu Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Burmistrz przyjął przedstawione przez Komisję wyniki konkursu, podejmując decyzję o przyjęciu ofert do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.

Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 2995
04 marca 2008 12:41 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.
04 marca 2008 12:06 (Redaktor BIP) - Zmiana treści dokumnetu.
04 marca 2008 12:00 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.