Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenia Rodzinne - Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli...

Świadczenia Rodzinne - Zaliczka aliementacyjna - Wymagane dokumenty

Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie: 1) wniosku o przyznanie zaliczki, 2) zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, 3)informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia...

Świadczenia Rodzinne - Zaliczka alimentacyjna - Uprawnieni

Pomoc państwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do: dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko: 1) jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko; 2) jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim...

III SZACHOWE MISTRZOSTWA POLSKI POLITYKÓW, Głuchołazy 3 - 5 czewca 2005r.

Burmistrz Głuchołaz oraz Powiatowy Zarząd PSL w Nysie jako organizatorzy III Szachowych Mistrzostw Polski Polityków Głuchołazy 2005 rok, poprosili nas o rozpropagowanie informacji na temat wyżej wymienionej imprezy wśród polityków Naszego środowiska. Impreza ta ma na celu wyłonienie Mistrza Polski Polityków w Szachach oraz integrację środowiska...

ŚWIADCZENIA RODZINNE - WNIOSKI

ZAWIADOMIENIE Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w pokoju nr 8 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych. Wnioski można składać : w poniedziałki - od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku - od 7:30 do 15:30

ŚWIADCZENIA RODZINNE

NOWY SYSTEM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W związku z licznymi pytaniami i komentarzami obywateli zaniepokojonych zmianami w systemie pomocy rodzinie, ktore wejdą w życie 1 maja 2004 roku, wyjaśniamy na czym te zmiany będą polegały. System świadczeń rodzinnych tworzony jest jako system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych , finansowanych...