Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie

Gryfów Śląski, dnia 08 kwietnia 2008 r. WT.EK. 7624/2/5/8/2008 P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 51 ust. 2 , ust. 3 pkt. 1 i 2, ust.5, art. 52, art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze. zm.), §3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów...

O B W I E S Z C Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 10.04.2008 r. WT.EK.7627/4/8/08 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 32 ust.1 pkt.1 i ust. 3, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, podaje do publicznej wiadomości informację , że...

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 18.03.2008 r. WT.EK.7624/1/ 8/08 Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmian.)...

Ogłszenie

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 25 lutego 2008 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2008 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 1/2008 z dnia 4 stycznia 2008 roku, na wsparcie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu,...

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - OCHRONA ŚRODOWISKA i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - OCHRONA ŚRODOWISKA i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Mechanizmy Finansowe - EOG i Norweski Następny termin: 2007-09-28 Projekty organizacji pozarządowych mogą otrzymać dotacje z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Środki pieniężne pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego...

PROGRESS (2007 - 2013) Program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej

PROGRESS (2007 - 2013) Program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej Komisja Europejska DG ds. Zatrudnienia Następny termin: 2007-09-03 PROGRESS to nowy program Wspólnoty na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej zaplanowany na lata 2007- 2013. Program zastąpi cztery dotychczasowe programy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji,...

Pozyskanie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zapraszamy na oficjalną stronę Operatorów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych www.funduszngo.pl. ECORYS Polska jest Operatorem...

Nabór na stanowisko samodzielnego referenta do spraw biurowo-kadrowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta do spraw biurowo-kadrowych. Wymagania: - wykształcenie minimum średnie - biegła znajomość obsługi komputera - znajomość prowadzenie sekretariatu - znajomość prawa pracy - znajomość karty nauczyciela CV...

Ogłoszenie

Przepis dla uczniów gimnazjum, którzy chcą się ubiegać o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej