Aktualności - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie

Gryfów Śląski, dnia 08 kwietnia 2008 r. WT.EK. 7624/2/5/8/2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 10.04.2008 r. WT.EK.7627/4/8/08

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 18.03.2008 r. WT.EK.7624/1/ 8/08 Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Urząd Gminy i Miasta Gryfó

Ogłszenie

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 25 lutego 2008 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2008 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 1/2008 z dnia 4 stycznia 2008 roku, na wsparcie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu,...