Sprawozdania (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - II kwartał

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - I kwartał

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2013 ROK W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2013 rok (Uchwała Nr XXVI/129/12) w wysokości: