Przetargi

Uwaga! Nastąpiła zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym nr WT/PDG/1.09

Dotyczy postępowania przetargowego na:

 

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 110050 D, ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 30 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2526 D W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

 

Nastąpiła zmiana w projekcie umowy. W paragrafie 5 dodano punkt 2 o treści:

 

2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie fakturami przejściowymi o wartości nie mniejszej niż 30% całkowitej wartości zamówienia brutto. Wykonawca, na 7 dni przed wystawieniem faktury, zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego. Roboty rozliczane fakturą przejściową muszą być potwierdzone protokołem odbioru wykonanych robót. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego. 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2009 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Tartak
Ilość wyświetleń: 3126
10 marca 2009 09:06 (Andrzej Tartak) - Zmiana treści dokumnetu.
10 marca 2009 09:06 (Andrzej Tartak) - Zmiana treści dokumnetu.
10 marca 2009 09:05 (Andrzej Tartak) - Utworzenie dokumentu.