Przetargi

ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE

Gryfów, dnia 29.09. 2008 r.
ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE
Zawiadomienie do wykonawców biorących udział w postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim, nr sprawy: WT IN H.S.2220/1/08

       Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia, że w dniu 26.09.2008 r.,  L.dz. 5888/2008 wpłynął do Zamawiającego protest Wykonawcy:
 „PRE-FABRYKAT” Sp. z o.o., 58-540 Karpacz, Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2. 
Treść protestu w załączniku.
       Na podst.. art. 181 ust. 3 -7 Ustawy Pzp (tekst jednolity . U. Nr 223 poz. 1655 z 2007) Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym  się w wyniku wniesionego protestu.
        Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staja się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty  na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszego wezwania.
Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 art. 181 ustawy Pzp nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym  rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
    Jednocześnie zawiadamiamy, że na podstawie art. 181, ust. 1-2 Ustawy Pzp (tekst jednolity . U. Nr 223 poz. 1655 z 2007) zawieszeniu ulega bieg związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2008 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 3435
30 września 2008 13:26 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.
30 września 2008 13:24 (Redaktor BIP) - Zmiana treści dokumnetu.
30 września 2008 13:22 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumentu.