Przetargi

Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski

Gryfów Śląski, 19.08.2008r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
Ubocze 300
59 - 620 Gryfów Śląski
tel. ( 075) 78 13 782
fax (075) 78 11 007

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski


ROZDZIAŁ I
CZĘŚĆ I: Świadczenie usług dożywiania w formie jednego gorącego jednodaniowego posiłku dziennie dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Wspólny Słownik Zamówień - CPV:
55320000-9 – Usługi podawania posiłków.

CZĘŚĆ II: Przygotowanie i dostawa jednego gorącego dwudaniowego posiłku dla dzieci uczących się w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Wspólny Słownik Zamówień - CPV:
55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków.
55523100-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych.
55524000-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół.

I. Na jeden gorący posiłek dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej składa się: zupa z wkładką i chlebem przez sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty). W sobotę będzie wydawany dodatkowo siódmy posiłek za niedzielę
W skład zupy wchodzą n /w produkty:
 Porcje rosołowe
 Warzywa (wszystkie)
 Zielenina (koperek, pietruszka, szczypiorek)
 Przyprawy (sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, przyprawa warzywna)
 Wkładka: kiełbasa, mięso, jajko – w ilości 100g.
 Chleb w ilości 2 kromki
1. Przewidywana liczba dożywianych podopiecznych MGOPS w Gryfowie Śl. to 40 osób
Liczba osób dożywianych może ulec zmianie.
2. Godziny wydawania posiłków zostaną ustalone miedzy MGOPS, a Wykonawcą
3. Ilość wydanych porcji posiłków będą określać wykazy zawierające imię i nazwisko podopiecznych Ośrodka, sporządzone przez wykonawcę.

II. Na jeden gorący posiłek w szkole składa się: zupa, drugie danie – mięsne 3 x w tygodniu i bezmięsne 2 x w tygodniu oraz kompot. W skład potraw wchodzą:
 Zupa:
 Porcje rosołowe
 Warzywa
 Zielenina (koperek, pietruszka, szczypiorek)
 Przyprawy (sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, przyprawa warzywna)
 Drugie danie:
A. Mięsne:
 Ziemniaki (200g), kasze, makaron lub ryż (100g)
 Porcja mięsa lub ryby (100g)
 Smalec, tłuszcze
 Surówki warzywne (100g)
 Kompot (200ml)
B. Danie bezmięsne:
 Pierogi ruskie (200g), makaron z serem, , naleśniki, placki, łazanki (400g)
 Kompot (200 ml)
1. Temperatura posiłków (od 500 do600).
2. Posiłki będą dostarczane do n / w placówek:
 Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śl.
 Gimnazjum w Gryfowie Śl.
 Szkoła Podstawowa w Uboczu
 Szkoła Podstawowa w Rząsinach

3. Przewidywana liczba dożywianych dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum
w Gryfowie Śląskim wynosi ogółem 110 w rozbiciu na poszczególne szkoły:
 Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim 50 osób
 Szkoła Podstawowa w Uboczu 10 osób
 Szkoła Podstawowa w Rząsinach 30 osób
 Gimnazjum w Gryfowie Śląskim 20 osób
Liczba dożywianych dzieci może ulec zmianie.
4.Godziny dostarczania posiłków zostaną ustalone pomiędzy odbiorcą (szkołą),
a wykonawcą.
5.Ilość porcji posiłków dostarczonych do poszczególnych placówek będą określać wykazy z poszczególnych szkół, sporządzone przez wykonawcę, zawierające nazwisko i imię osoby upoważnionej do nadzoru wydawanych posiłków oraz nazwisko i imię ucznia.


ROZDZIAŁ II
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim w godzinach 8:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku) lub pobrać ze strony internetowej: www.gryfow-slaski.bazagmin.pl

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim najpóźniej do 27 sierpnia 2008r. do godziny 9.00
Koperta powinna być oznaczona ;
„Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim”
lub/ i
„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski”


Kryteria oceny ofert:
a ) Kryteria oceny ofert:
cena brutto jednego posiłku - znaczenie 100 %

b) Sposób obliczenia wartości punktowej ofert:

Oferta o najniższej cenie otrzymuje najwyższą ilość punktów tj 100.
Pozostałe oferty otrzymują punktację wg wzoru:

Cena najniższa
Cena badanej oferty x 100 % = ilość p za cenę


Oferta musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych oraz następujące wymogi:
- wszystkie dokumenty należy zaopatrzyć w pieczęć i podpis oferenta lub osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
- ewentualne poprawki w ofercie należy omówić w uwadze , zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej . Poprawki cyfr i liczb pisać wyrazami.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej ( opieczętowanej lub lakowanej ) w taki sposób , aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienie treści oferty przez osoby nieupoważnione.


Termin realizacji poszczególnych części zamówienia : od 01.09.2008 r. do 31.08.2009 r.
od poniedziałku do piątku.

Termin składania ofert upływa dnia 27 sierpnia 2008r. do godz.9:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2008r. o godz. 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim, Ubocze 300, gabinet Kierownika Ośrodka.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2008 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 3463
21 sierpnia 2008 09:18 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.
20 sierpnia 2008 08:14 (Redaktor BIP) - Zmiana treści dokumnetu.
20 sierpnia 2008 08:13 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.