Przetargi

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

 

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 3 - 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ

Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16 - ZIT AJ

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2018 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Tartak
Ilość wyświetleń: 313
07 maja 2018 10:15 Andrzej Tartak - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2018 13:54 Andrzej Tartak - Dodanie załącznika [projekt_umowy_roboty_budowlane.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2018 13:53 Andrzej Tartak - Dodanie załącznika [wykaz_osob.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)