Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Slaski ogłasza I ustny przetarg ograniczony do współwłascicieli nieruchomosci oznaczonej numerem działki 170/10 w obrebie 2 Gryfów Slaski - na sprzeda prawa własnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem uytkowym – gara o pow. 7,70 m2, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski przy ul....

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pózn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pózn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej według...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pózn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własnosci nieruchomości niezabudowanej, położnej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej według...