Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTKOWEGO UBOCZE 301 NA BUDYNEK SOCJALNY WIELORODZINNY

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 28.03.2018 R. ZAMIEŚCIŁ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ L

Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 26.03.2018 R. ZAMIEŚCIŁ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: WYMOGU ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ W CZĘŚCI II TE

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH- DROGI W SOŁECTWIE KRZEWIE WIELKIE ORAZ W DROGI W SOŁECTWIE UBOCZE

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 26.02.2018 UMIEŚCIŁ INFORMACJĘ O ZMIANIE OGŁOSZENIE ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: - DOPRECYZOWANIA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ 2 - WYSOKOŚCI WADIUM CZĘŚĆ 2 UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 28.02.2018 ROKU DOKONAŁ POPRAWKI OMYŁKI PISARSKIEJ W SIWZ DOTYCZĄCEJ TERMINU SKŁADANIA...

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W MŁYŃSKU

UWAGA WYKONAWCY! Zamawiający w dniu 01.02.2018 zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana dotyczy zakresu, charakteru zmian oraz warunków wprowadzenia zmian umowy.