Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: „Budowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – Podstrefa Gryfów Śląski, dz. nr 54/32, 54/30, 54/23, 54/26, 54/38 i 54/34 I obręb miasta Gryfów Śląski.”

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej „UZBROJENIE LOKALNEJ STREFY MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GRYFOWIE ŚLĄSKIM” Uwaga Wykonawcy! Zamawiający zmodyfikował treść zapytania w zakresie...

WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

Uwaga Wykonawcy, w dniu 05.10. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmienił treść zapytania ofertowego w zakresie terminu wykonania zamówienia w brzmieniu: Termin wykonania zamówienia: 1. Budynek administracyjno-biurowy Ubocze 300 - do 23.12.2015 r. 2. Pozostałe obiekty - do 29.02.2016 r. W związku z powyższym...