Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BUDOWA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną...

Informacja o wyborze oferty - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje: W postępowaniu przetargowym na "Dożywianie podopiecznych Miejsko - Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski" wybrano ofertę firmy: P.H.U. "AG-MA" Augustyna Mandziej ul. Polna 1a 59-850 Świeradów...

Ocena złożonych ofert - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Szczegóły informacji w załączonym pliku.

Informacja o złożonych ofertach - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu została złożona oferta firmy: P.H.U. "AG-MA" Augustyna Mandziej ul. Polna 1a 59-850 Świeradów Zdrój Szczegóły informacji w załączonym pliku.

Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na: dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach na terenie gminy Gryfów Śląski Przetarg składa się z dwóch zadań: ZADANIE I: Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego jednodaniowego posiłku dziennie...

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług wramach projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski"

Uwaga Wykonawcy! W dniu 19.06.2017 Zamawiający zamieścił kolejne odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ i terminu składania ofert na dzień 05.07.2017 r. do godz. 12:00. Szczegóły w załacznikach. Uwaga Wykonawcy! W dniu 14.06.2017 Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców...

UZBROJENIE LOKALNEJ STREFY MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ...