Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie odwiertów ujęcia wód podziemnych w utworach prekambryjskich dz. nr 630/6 obręb Młyńsko Gmina Gryfów Śląski.

Uwaga Wykonawcy. W związku z koniecznością modyfikacji formularz ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2016 r. Uwaga Wykonawcy. W związku z koniecznością doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia przedłuża się termin składania ofert do dnia 20 kwietnia. Jednocześnie zmianie ulegnie termin...

Zapytanie Ofertowe

w związku z realizacją inwestycji, polegającej na dostawie i montażu piłkochwytów, bramek piłkarskich oraz kabin dla zawodników rezerwowych na stadionie miejskim im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim.

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: „Budowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – Podstrefa Gryfów Śląski, dz. nr 54/32, 54/30, 54/23, 54/26, 54/38 i 54/34 I obręb miasta Gryfów Śląski.”

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej „UZBROJENIE LOKALNEJ STREFY MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GRYFOWIE ŚLĄSKIM” Uwaga Wykonawcy! Zamawiający zmodyfikował treść zapytania w zakresie...