Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOŁECTWIE UBOCZE

Uwaga Wykonawcy Zamawiający dnia 20.07.2018 dokonał modyfikacji załącznika ,,Dokumentacja techniczna: wzór tablicy informacyjnej"

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową posypywarką ciągnioną w formie leasingu operacyjnego

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY 26.07.2018 ZAMIEŚCIŁ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE - WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO - TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2018 GODZ. 10:00 NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 31.07.2018 GODZ 10:30 ZAMAWIAJĄCY...

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI RYNKU W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 16.07.2018 R. ZAMIEŚCIŁ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: TERMINU SKŁADANIA OFERT, OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU WPŁATY WADIUM NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO 19.07.2018 R. GODZ. 10:00

Ocena złożonych ofert - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.

Informacja o złożonych ofertach - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu została złożona oferta firmy: