Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe -Wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej w UGiM oraz ZBGKiM w ramach projektu pn.:ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH SZANSĄ DLA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

UWAGA WYKONAWCY! ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY I ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 11.10.2017 GODZ. 12:00

PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 360 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 26.09.2017 R. GODZINA 14:00

Otwarty konkurs ofert - Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ogłasza konkurs ofert na: realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej ''Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania'' Oferty na konkurs...

BUDOWA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną...