Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.707.100,00 ZŁOTYCH

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja sa

Ogłoszenie o wyborze oferty

Gryfów Śląski,dnia 2008-07-15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W WOLBROMOWIE

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 59-620 Gryfów Śląski, Rynek 1 tel. 075/ 7813552 fax. 075/ 781391 Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W WOLBROMOWIE” Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) moSna odebrać w pokoju 12, Rynek...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu

Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski 02.07.2008 r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski OGŁASZA PRZETARG NIEOGRA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki budynkiem użytkowym o kubaturze 480,00 m3

Gryfów Śląski, dnia 26 czerwca 2008 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem użytkowym o kubaturze 480,00 m3, w skład którego wchodzi pomieszczenie główne, zaplecze, WC o ogólnej...

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości nie zabudowanej

Gryfów Śląski, dnia 25 czerwca 2008 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Jeleniogórskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako...