Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZEWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

UWAGA WYKONAWCY DNIA 26.07.2018 ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA ,, ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY"

II przetarg- DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ MEBLI W PODZIALE NA CZĘŚCI W RAMACH PROJEKTU PN. „SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI” REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

UWAGA WYKONAWCY PONIŻEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 6 CZĘŚĆ I- POMOCE DYDAKTYCZNE KARTY nr: 1(pomoce dydaktyczne), 2(programy,podręczniki,atlasy), 3(drobne przedmioty), 4(art. biurowe), 5(art. sportowe), 7(pomoce edukacyjne), 9(akwariamterraria) CZĘŚĆ II- POMOCE DYDAKTYCZNE MATERIAŁY ELEKTRYCZNE I ELEKTROTECHNICZNE KARTY NR: 6(elektrotechniczne),...

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOŁECTWIE UBOCZE

Uwaga Wykonawcy Zamawiający dnia 20.07.2018 dokonał modyfikacji załącznika ,,Dokumentacja techniczna: wzór tablicy informacyjnej"

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową posypywarką ciągnioną w formie leasingu operacyjnego

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY 26.07.2018 ZAMIEŚCIŁ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE - WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO - TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2018 GODZ. 10:00 NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 31.07.2018 GODZ 10:30 ZAMAWIAJĄCY...

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI RYNKU W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 16.07.2018 R. ZAMIEŚCIŁ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: TERMINU SKŁADANIA OFERT, OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU WPŁATY WADIUM NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO 19.07.2018 R. GODZ. 10:00