Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Uwaga! Nastąpiła zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym nr WT/PDG/1.09

Dotyczy postępowania przetargowego na: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 110050 D, ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 30 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2526 D W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. Nastąpiła zmiana w projekcie umowy. W paragrafie 5 dodano punkt 2 o

UWAGA! OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 38778-2009 z dnia 2009-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gryfów Śląski Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie istniejącej drogi gminnej nr 110050D, łączącej drogę krajową nr 30 z drogą powiatową nr 2526D w Gryfowie Śląskim, a w szczególności...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 110050 D, ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 30 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2526 D W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ, DESZCZOWĄ I MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI ULICY MŁYŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Nr rej WT/PM/09

UAWAGA LAUREACI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MODERNIZACJI I REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ RYNKU Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

Poniżej zamieszczamy druk oświadczenia, który należy wypełnić i wraz z potwierdzeniem odbioru pracy konkursowej przesłać, lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski