Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty: Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski

Gryfów Śląski, dnia 28.08.2008r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI, UBOCZE 300 TEL. (075) 78 13 782, FAX (075) 78 11 007 e-mail: opieka.gryfow@orange.pl Informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

Remont elewacji ścian frontowych budynków przy ul. Rynek 10, 11, 12 i 13 oraz remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Rynek 10.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont elewacji ścian frontowych budynków przy ul. Rynek 10, 11, 12 i 13 oraz remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Rynek 10. Budynki wpisane do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II:...

Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski

Gryfów Śląski, 19.08.2008r. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Ubocze 300 59 - 620 Gryfów Śląski tel. ( 075) 78 13 782 fax (075) 78 11 007 Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski ROZDZIAŁ...

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.707.100,00 ZŁOTYCH

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Gryfów Śląski,dnia 2008-07-15 O G ŁO S Z E N I E o wyborze oferty Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż używanego samochodu pożarniczego STAR 003, rocznik 1975, nr rej. DLW 93 CK będącego własnością Gminy Gryfów...