Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UWAGA! OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 38778-2009 z dnia 2009-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gryfów Śląski Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie istniejącej drogi gminnej nr 110050D, łączącej drogę krajową nr 30 z drogą powiatową nr 2526D w Gryfowie Śląskim, a w szczególności...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 110050 D, ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 30 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2526 D W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ, DESZCZOWĄ I MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI ULICY MŁYŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Nr rej WT/PM/09

UAWAGA LAUREACI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MODERNIZACJI I REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ RYNKU Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

Poniżej zamieszczamy druk oświadczenia, który należy wypełnić i wraz z potwierdzeniem odbioru pracy konkursowej przesłać, lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania przetargowego nr WT/PM/09 Odpowiedzi na pytania wykonawców

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W związku z uwagami uczestników konkursu, dotyczącymi błędów w protokole zamieszczamy poprawiony dokument. Za pomyłki bardzo przepraszamy.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ, DESZCZOWĄ I MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI ULICY MŁYŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe

Dotyczy konkursu na koncepcje rewitalizacji Rynku w Gryfowie Śląskim

W związku z licznymi zapytaniami załączamy dodatkową mapę zasadniczą dla terenu objętego planowaną rewitalizacją.