Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim Nr rej WT/ER/09 Pyt. 1 – W SIWZ podano informację o wysokości wadium 10.000 zł.. Czy wysokość wadium pozostaje niezmienna dla oferentów składających jedynie częściowe oferty? Odp. – W

UWAGA! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA - Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 108297 - 2009 data 09.07.2009 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185. SEKCJA II: ZMIANY...

Pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiaru robót ogłoszonego przetargu na- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu

Pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiaru robót ogłoszonego przetargu na- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu"

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU. NOWY TERMIN TO 06.08.2009 R.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gryfów Śląski: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ULICY OLDZAŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. Numer ogłoszenia: 112611 - 2009; data zamieszczenia: 15.07.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ULICY SŁONECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Nr rej WT/KS/09

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ULICY SŁONECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Przewóz uczniów z terenu Gminy Gryfów Śląski do Szkoły Podstawowej w Rząsinach...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty „Przewóz uczniów z terenu Gminy Gryfów Śląski do Szkoły Podstawowej w Rząsinach, do Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gryfowie Śląskim oraz przewóz niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu”...

Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim Nr rej WT/ER/09

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

Pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na przewóz uczniów z terenu Gminy Gryfów Śląski do Szkoły Podstawowej w Rząsinach, do Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gryfowie Śląskim oraz przewóz niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu

Pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na przewóz uczniów z terenu Gminy Gryfów Śląski do Szkoły Podstawowej w Rząsinach, do Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gryfowie Śląskim oraz przewóz niepełnosprawnych uczniów...