Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotyczy postępowania przetargowego nr WT/WO/09.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY Dotyczy postępowania przetargowego nr WT/WO/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gryfów Śląski: REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI POGÓRZA IZERSKIEGO Numer ogłoszenia: 110342 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ELEMENTACH WYSTROJU POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI POGÓRZA IZERSKIEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ELEMENTACH WYSTROJU POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI POGÓRZA IZERSKIEGO

WYMIANA KABLA ZASILAJĄCEGO STACJĘ UZDATNIANIA WODY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYMIANĘ KABLA ZASILAJĄCEGO STACJĘ UZDATNIANIA WODY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REMONT DROGI GMINNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM UL. ŁĄKOWA

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: REMONT DROGI GMINNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REMONT DROGI GMINNEJ W WIEŻY

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: REMONT DROGI GMINNEJ W WIEŻY

Uwaga! Nastąpiła zmiana treści SIWZ w postępowaniu nr WT/WO/09

W związku z uwagami Wykonawców Zamawiający dokonał zmiany terminu realizacji zamówienia na 15.08.2009 r.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W URZĘDZIE GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W URZĘDZIE GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI