Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

DOTYCZY: Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim Nr rej WT/ER2/09 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. z późn. zm.) unieważniam przetarg na: Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim Nr rej WT/ER2/...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim Nr rej WT/ER2/09

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655. z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gryfów Śląski, 18.08.2009 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. 7 Dywizji, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 821 o pow. 1043 m2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gryfów Śl. Prawo...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczy o ogólnej pow. użytkowej 128 m2 wraz z działką gruntu oznaczona według danych ewidencji gruntów jako działka nr 359 o pow. 2000 m2, położonej w obrębie RZĄSINY. ...