Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. 7 Dywizji, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 821 o pow. 1043 m2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gryfów Śl. Prawo...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczy o ogólnej pow. użytkowej 128 m2 wraz z działką gruntu oznaczona według danych ewidencji gruntów jako działka nr 359 o pow. 2000 m2, położonej w obrębie RZĄSINY. ...

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.145.300,00 ZŁOTYCH

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.145.300,00 ZŁOTYCH

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim Gryfów Śląski: Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim Numer ogłoszenia: 124383 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA „ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ULICY OLDZAŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM”

Gryfów Śląski, 31.07.2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA „ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ULICY OLDZAŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM” Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi n

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim Nr rej WT/ER/09

Gryfów Śląski, 30.07.2009 r. DOTYCZY: Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim Nr rej WT/ER/09 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy

UWAGA! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I SIWZ - REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU Nr rej WT/SU/09

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 106847-2009 z dnia 2009-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gryfów Śląski Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Uboczu nr 82 Gmina Gryfów Śląski, polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni,...