Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ REMONT MOSTU NA DRODZE DOJAZDOWEJ W UBOCZU GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH W WOLBROMOWIE, GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ODBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH W WOLBROMOWIE, GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI

OGŁOSZENIE o odwołaniu przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski na podstawie rat. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. tekst jednolity z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. odwołuje przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 11 września 2009 r. na godz. 1200 na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem użytkowym, w skład którego wchodzą 2 pomieszczenia użytkowe, korytarz, WC i poddasze o ogólnej pow. 50,60 m2 , położonej w obrębie nr 2 Gryfów Śląski przy ulicy Garbarskiej...

REMONT MOSTU NA DRODZE DOJAZDOWEJ W UBOCZU GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: REMONT MOSTU NA DRODZE DOJAZDOWEJ W UBOCZU GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gryfów Śląski: Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim. Numer ogłoszenia: 300820 - 2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE o wyborze oferty „Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

Informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dożywianie podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

GRYFÓW ŚLĄSKI: Remont elewacji Ratusza w Gryfowie Śląskim. Numer ogłoszenia: 289086 - 2009; data zamieszczenia: 21.08.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

GRYFÓW ŚLĄSKI: BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ULICY SŁONECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. Numer ogłoszenia: 289022 - 2009; data zamieszczenia: 21.08.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane