Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza przetarg ofertowy na „Sprzedaż łodzi desantowej”

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza przetarg ofertowy na „Sprzedaż łodzi desantowej”

II przetarg- MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ OSADOWA

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 06.03.2019 R. ZAMIEŚCIŁ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ OSADOWA

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 3 - 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16...

II przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 742

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2018 roku o godz. 1300 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 742.