Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ OTWARTEJ KOMORY FERMENTACYJNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM - ETAP 1

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Działanie 4.2 gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.2.3 – ZIT AJ Uwaga Wykonawcy! Z załaczonej dokumentacji projektowej należy brać...

Wykonanie odwiertów ujęcia wód podziemnych w utworach prekambryjskich dz. nr 630/6 obręb Młyńsko Gmina Gryfów Śląski.

Uwaga Wykonawcy. W związku z koniecznością modyfikacji formularz ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2016 r. Uwaga Wykonawcy. W związku z koniecznością doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia przedłuża się termin składania ofert do dnia 20 kwietnia. Jednocześnie zmianie ulegnie termin...

Zapytanie Ofertowe

w związku z realizacją inwestycji, polegającej na dostawie i montażu piłkochwytów, bramek piłkarskich oraz kabin dla zawodników rezerwowych na stadionie miejskim im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim.