Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. ,,Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie konkurencyjności pod numerem: 1112444 UWAGA WYKONAWCY DNIA 25.05.2018 R ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W ZAKRESIE: -TERMINU SKŁADANIA OFERT -TERMINU OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.05.2018 R GODZINA 14:00 ZAMAWIAJĄCY DNIA 25.05.2018 R. UMIEŚCIŁ...

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie...

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ ŚCIEKOWA. Modernizacja głównej przepompowni scieków.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ ŚCIEKOWA. Modernizacja głównej przepompowni ścieków. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa...

II przetarg- BUDOWA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 23.04.2018 R. ZAMIEŚCIŁ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: ZAKOŃCZENIA PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI CZĘŚCI PIERWSZEJ -NOWY TERMIN WYKONANIA 30% CAŁKOWITEJ WARTOŚCI OFERTY (ETAP I CZĘŚĆ I): 06.07.2018 r. UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 27.04.2018 R. ZAMIEŚCIŁ...