Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na: dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach na terenie gminy Gryfów Śląski Przetarg składa się z dwóch zadań: ZADANIE I: Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego jednodaniowego posiłku dziennie...

Zapytanie ofertowe „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Gryfów Śląski z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY W DNIU 24.05.2018 R. DOKONAŁ MODYFIKACJI PLIKU POD NAZWĄ ,,TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO". ZMIANA DOTYCZYŁA JEDYNIE FORMATOWANIA TEKSTU. ZAMAWIAJĄCY W DNIU 24.05.2018 R. DOKONAŁ MODYFIKACJI FORMULARZA OFERTOWEGO ORAZ PROJEKTU UMOWY.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. ,,Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie konkurencyjności pod numerem: 1112444 UWAGA WYKONAWCY DNIA 25.05.2018 R ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W ZAKRESIE: -TERMINU SKŁADANIA OFERT -TERMINU OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.05.2018 R GODZINA 14:00 ZAMAWIAJĄCY DNIA 25.05.2018 R. UMIEŚCIŁ...

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie...

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ ŚCIEKOWA. Modernizacja głównej przepompowni scieków.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ ŚCIEKOWA. Modernizacja głównej przepompowni ścieków. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa...