Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zapytanie ofertowe - „ Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej (hydrantowej) do celów ochrony przeciwpożarowej w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wodociągowej (p.poż.) zasilającej hydranty wewnętrzne DN25,podłączone do istniejącej instalacji wodociągowej w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim (wg załączonego przedmiaru robót).

Dostawa Hali Namiotowej

UWAGA WYKONAWCY ! DNIA 27.05.2019 R. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ZAKRESIE TERMINU DOSTARCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU 4 EGZEMPLARZY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WOLBROMOWIE DZ. NR 333 DR,304 DR,303 DR, 299 DR,296 DR,288 DR 287 DR, 286 DR

UWAGA WYKONAWCY! Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i ustawienia dwóch tablic informacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis projektu tablicy znajduje się w załączniku pn.: ,,Tablica- Wzór".

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Gryfów Śląski działająca za pośrednictwem Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim zaprasza do złożenia oferty na zakup używanej koparko – ładowarki o wartości szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro