Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa Hali Namiotowej

UWAGA WYKONAWCY ! DNIA 27.05.2019 R. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ZAKRESIE TERMINU DOSTARCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU 4 EGZEMPLARZY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WOLBROMOWIE DZ. NR 333 DR,304 DR,303 DR, 299 DR,296 DR,288 DR 287 DR, 286 DR

UWAGA WYKONAWCY! Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i ustawienia dwóch tablic informacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis projektu tablicy znajduje się w załączniku pn.: ,,Tablica- Wzór".

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Gryfów Śląski działająca za pośrednictwem Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim zaprasza do złożenia oferty na zakup używanej koparko – ładowarki o wartości szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza przetarg ofertowy na „Sprzedaż łodzi desantowej”

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza przetarg ofertowy na „Sprzedaż łodzi desantowej”

II przetarg- MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ OSADOWA

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 06.03.2019 R. ZAMIEŚCIŁ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ OSADOWA

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 3 - 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16...