Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników i parkingów w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie Miasta Gryfów Śląski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śl. przy ul. Partyzantów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Rząsiny

ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE

Gryfów, dnia 29.09. 2008 r. ZAWIADOMIENIE O PROTEŚCIE Zawiadomienie do wykonawców biorących udział w postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim, nr sprawy: WT IN H.S.2220/1/08 Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia,...

Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczącej budowy hali sportowej w Gryfowie Śląskim przy ul.Uczniowskiej

Gryfów Śląski dnia 19.09.2008 r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty 1. Pełna nazwa zamawiającego: BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Kod 59-620 Gryfów Śląski, Rynek 1 Tel. (075) 78 13 552, fax. 78 13 916 e-mail eckert@gryfow.pl NIP 616-12-23-228 2. Informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia...

Wykonanie i montaż pawilonu modułowego zaplecza boiska sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Gryfowie Śląskim

Gryfów Śląski: Wykonanie i montaż pawilonu modułowego zaplecza boiska sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Gryfowie Śląskim. Numer ogłoszenia: 236739 - 2008; data zamieszczenia: 26.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...