Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o unieważnieniu przetargu - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja o unieważnieniu przetargu Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja o wyborze oferty - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja o wyborze oferty Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja i ocena złożonych ofert - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja i ocena złożonych ofert Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach Szczegóły info

Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zapytanie ofertowe - „ Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej (hydrantowej) do celów ochrony przeciwpożarowej w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wodociągowej (p.poż.) zasilającej hydranty wewnętrzne DN25,podłączone do istniejącej instalacji wodociągowej w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim (wg załączonego przedmiaru robót).

Dostawa Hali Namiotowej

UWAGA WYKONAWCY ! DNIA 27.05.2019 R. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ZAKRESIE TERMINU DOSTARCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU 4 EGZEMPLARZY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.