Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności – sprawnościowy plac zabaw, siłownia plenerowa oraz strefa relaksu" Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

UWAGA WYKONAWCY ! ODPOWIADAJĄC NA TELEFONICZNE PYTANIA WYKONAWCÓW, ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE ŻE: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO SPORZĄDZENIA GEODEZYJNEJ INWENTARYZJACJI POWYKONAWCZEJ W OPISIE TECHNICZNYM OMYŁKOWO POJAWIAJĄ SIĘ NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE,

Informacja o unieważnieniu przetargu - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja o unieważnieniu przetargu Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja o wyborze oferty - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja o wyborze oferty Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja i ocena złożonych ofert - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Informacja i ocena złożonych ofert Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach Szczegóły info

Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zapytanie ofertowe - „ Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej (hydrantowej) do celów ochrony przeciwpożarowej w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wodociągowej (p.poż.) zasilającej hydranty wewnętrzne DN25,podłączone do istniejącej instalacji wodociągowej w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim (wg załączonego przedmiaru robót).