Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 – Gmina Gryfów Śląski - Przetarg nieograniczony

W dniu 13.11.2013 Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania w części 1, 4 i 5.

II PRZETARG NIEOGRANICZONY - REMONT MOSTU W UBOCZU, DOJAZD DO POSESJI NR 155 I 156

W dniu 14.11.2013 Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - REMONT CIĄGU DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU WIELKIM, DZIAŁKA NR 303 i 313

W dniu 30.10.2013 Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - REMONT MOSTU W RZĄSINACH, DOJAZD DO POSESJI NR 75

W dniu 25.10.2013 zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - REMONT MOSTU W UBOCZU, DOJAZD DO POSESJI NR 155 I 156

W dniu 15.10.2013 zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ w dziale VII pkt 2.3 W dniu 24.10.2013 zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Slaski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda prawa własnosci nieruchomosci nie zabudowanej, połoonej w obrebie Ubocze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 614 o pow. 2700 m2, o symbolu uytków- łaka w klasie IV. Prawo własnosci Gminy Gryfów Slaski bedzie ujawnione...