Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UWAGA WYKONAWCY! DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA GMINY GRYFÓW ŚLASKI I JEDNOSTEK GMINY GRYFÓW ŚLASKI

W dniu dzisiejszym Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia. Dodano sekcję: Ubezpieczenie OC budynków komunalnych, w których nastąpiło częściowe wykupienie lokali mieszkalnych. W związku z tym zmieniła się treść następujących dokumentów: 1. Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Slaski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własnosci działki niezabudowanej, położonej w obrebie WIEZA, oznaczonej według danych ewidencji gruntów jako działka nr 108/10 o pow. 977 m2.o rodzaju użytków RIVa-846 m2, PsIV-51 m2.. Prawo własnosci Gminy Gryfów Slaski...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Slaski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własnosci działki niezabudowanej, położonej w obrebie WIEZA, oznaczonej według danych ewidencji gruntów jako działka nr 108/9 o pow. 955 m2, o rodzaju użytków RIVa. Prawo własnosci Gminy Gryfów Slaski jest ujawnione...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Slaski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własnosci działki niezabudowanej, położonej w obrebie WIEŻA, oznaczonej według danych ewidencji gruntów jako działka nr 108/8 o pow. 996 m2.o rodzaju użytków RIVa-536 m2, Lz-PsIV-460 m2.. Prawo własnosci Gminy Gryfów...