Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na dzierżawę

Dotyczący dzierżawy lokalu użytkowego przy ulicy Garncarskiej 1,1a/Lubańska 17 wydzierżawi dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych lokal

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ul. 7 Dywizji, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 822 o pow. 972 m2.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na - oddanie prawa współużytkowania wieczystego do udziału 0,75 % w działce zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym, położonej w obrębie nr 2 Gryfów Śląski przy ulicach Bankowa 1-2, Rynek 26-28, Lubańska 49-51...

II PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 – Gmina Gryfów Śląski

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 – Gmina Gryfów Śląski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH 2-6.

Bankowa obsługa budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz jej jednostek organizacyjnych - zmiana SIWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców

Uwaga Wykonawcy. W dniu dzisiejszym Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w pkt. XXIV ust. 9. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania Wykonawców.