Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę i montaż 2 zestawów komputerowych do świetlicy wiejskiej w Uboczu

Uwaga Wykonawcy! Zamawiający doprecyzował opis techniczny komputerów o parametry karty graficznej. Karta graficzna - GeForce 512 MB.

Uwaga Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Uboczu

Zamawiający w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia omyłkowo podał błędną godzinę (10:15) otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

Zamawiający poprawił błąd w opisie wyposażenia części 3 - wymiary lodówki.