Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

Gryfów Śląski, 14.12.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655. z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w postępowaniu przetargowym...

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Gryfów Śląski, 07.12.2009 r. DOTYCZY: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. z późn. zm.) unieważniam przetarg na: WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY...

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Uboczu

Gryfów Śląski, 04.12.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655. z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w postępowaniu przetargowym...

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę i montaż 2 zestawów komputerowych do świetlicy wiejskiej w Uboczu

Uwaga Wykonawcy! Zamawiający doprecyzował opis techniczny komputerów o parametry karty graficznej. Karta graficzna - GeForce 512 MB.

Uwaga Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Uboczu

Zamawiający w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia omyłkowo podał błędną godzinę (10:15) otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

Zamawiający poprawił błąd w opisie wyposażenia części 3 - wymiary lodówki.

ZAPYTANIE OFERTOWE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU

ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UBOCZU Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania o wartości poniżej 14 tysięcy euro. Klasyfikacja dostaw...