Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 11.07.2007 r.
WT.EK.7624/5/6/2008 O G Ł O S Z E N I E


    Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta  Gryfów Śląski informuje o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego  nr WT.EK.7624/5/4/08  z dnia 11.07.2008 r.  w sprawie zakończonej decyzją ostateczną – znak WT.EK.7624/5/1/2007 z dnia 22.08.2007 r. wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej ERA zlokalizowanej na istniejącej wieży Ratusza w Gryfowie Śl. , ul. Rynek 1.

1. Postępowanie wznowione zostało z Urzędu.
2. Informacje o podjętym postanowieniu umieszczono na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów  Śl. www.gryfow_slaski.bazagmin.pl , a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. , ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śl.  .
3. Uwagi i wnioski odnośnie przedsięwzięcia można składać w terminie  od 15.07.2008 r. do  05.08.2008 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 4225
15 lipca 2008 14:39 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.