Komunikaty

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

                                                                               Gryfów Śląski, dnia 03.07.2007 r.
WT.EK.7627/9/8/2008                                      ZAWIADOMIENIE  - OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia strony postępowania o wydaniu Decyzji nr WT.EK.7627/8/8/2008 z dnia 26.06.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ubocze.
    Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zgodnie, zatem z art. 49 K.p.a., w związku z art. 46a ust. 5  ustawy – Prawo ochrony środowiska, zawiadomienie stron postępowania o wydaniu rozstrzygnięcia w sprawie może nastąpić przez obwieszczenie lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze zawiadomienie zostanie podane stronom postępowania przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów  Śl. www.gryfow_slaski.bazagmin.pl , a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. , ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śl. i tablicach ogłoszeń w Sołectwie Ubocze.
    Strony postępowania mają prawo odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze , za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. , w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia. W myśl art. 49 K.p.a. okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.
    Odwołanie można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. , sekretariat pok. nr 4, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śl. , w godz. 7,30 do 15,30, za wyjątkiem poniedziałku, dla którego godziny urzędowania wyznaczono od 8,00 do 16,00.

Informacji w sprawie udziela Wydział Techniczny – Ochrona środowiska Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. , pok. nr 6, tel. (075) 7812953.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2008 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 4050
04 lipca 2008 11:49 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.