Komunikaty

Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych

Zgodnie z art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9  lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2018 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Muszka
Ilość wyświetleń: 648
16 lutego 2018 09:23 (Agnieszka Muszka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 09:18 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojewody_dolnoslaskiego_nr_61_skan2599955_2968389_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 09:17 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [obiweszczenieliczbaradnychwizualizacja2599960_2968397.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)