Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Ogłasza konkurs pod nazwą „Ukwiecone miasto”

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim

O G Ł O S Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 15.07.2007 r. WT.EK.7624/5/6/2008 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania...