Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 11.07.2007 r. WT.EK.7624/5/5/2008 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Gryfów Śląski, dnia