Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

K O M U N I K A T

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do własciciel i i zarzadców obiektów budowlanych w zwiazku z potencjalnymi zagro!eniami wystepujacymi w okresie zimowym

K O M U N I K A T

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Ogłasza XIX edycję konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna 2009”

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Ogłasza konkurs pod nazwą „Ukwiecone miasto”

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim