Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opinia prawna

dotyczy możliwości poświadczania własnoręczności podpisu przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zastępcza organizacja ruchu dnia 06.11.2017

zastępcza organizacja ruchu 06.11.2017 na odcinku drogi wojewódzkiej DW 360 od miejscowości Złoty Potok do miejscowi Świecie

OGŁOSZENIE

Podstawowa kwota dotacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Umieszcza się do wiadomości zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że do dnia 20 czerwca 2016 roku nie wpłynęła żadna oferta na zgłoszony w dniu 25 maja 2016 roku otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

K O M U N I K A T

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do własciciel i i zarzadców obiektów budowlanych w zwiazku z potencjalnymi zagro!eniami wystepujacymi w okresie zimowym

K O M U N I K A T

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Ogłasza XIX edycję konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna 2009”