Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT)

SZANOWNY PODATNIKU Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy podatku VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl, udostępnia bezpłatną aplikację e-mikrofirma,...

Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych

Zgodnie z art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski

Opinia prawna

dotyczy możliwości poświadczania własnoręczności podpisu przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zastępcza organizacja ruchu dnia 06.11.2017

zastępcza organizacja ruchu 06.11.2017 na odcinku drogi wojewódzkiej DW 360 od miejscowości Złoty Potok do miejscowi Świecie

OGŁOSZENIE

Podstawowa kwota dotacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Umieszcza się do wiadomości zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że do dnia 20 czerwca 2016 roku nie wpłynęła żadna oferta na zgłoszony w dniu 25 maja 2016 roku otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.