Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zastępcza organizacja ruchu dnia 06.11.2017

zastępcza organizacja ruchu 06.11.2017 na odcinku drogi wojewódzkiej DW 360 od miejscowości Złoty Potok do miejscowi Świecie

OGŁOSZENIE

Podstawowa kwota dotacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Umieszcza się do wiadomości zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że do dnia 20 czerwca 2016 roku nie wpłynęła żadna oferta na zgłoszony w dniu 25 maja 2016 roku otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

K O M U N I K A T

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do własciciel i i zarzadców obiektów budowlanych w zwiazku z potencjalnymi zagro!eniami wystepujacymi w okresie zimowym

K O M U N I K A T

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Ogłasza XIX edycję konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna 2009”

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Ogłasza konkurs pod nazwą „Ukwiecone miasto”