Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji.

Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT)

SZANOWNY PODATNIKU Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy podatku VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl, udostępnia bezpłatną aplikację e-mikrofirma,...

Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych

Zgodnie z art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski