Sprzedaż

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ Nr NKS.23-25.2014 NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Slaski działajac na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z pózn. zm./ podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowiacej własnosc Gminy Gryfów Slaski przeznaczonej do zbycia:

WYKAZ Nr NKS.21-22.2014 NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Slaski działajac na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 pózn. zm./ podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowiacej własnosc Gminy Gryfów Slaski przeznaczonej do zbycia: 1. Przedmiot zbycia –...