Środowisko naturalne

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej

Podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia ma na celu zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2015 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowak
Ilość wyświetleń: 699
24 lipca 2015 13:45 (Magdalena Nowak) - Dodanie załącznika [pop.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2015 13:44 (Magdalena Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)