Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 370/7 w miejscowości Rząsiny, gm. Gryfów Śląski”....

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 573, 574 w miejscowości Rząsiny, Gmina Gryfów Śląski”.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2,2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 622/1 w miejscowości Rząsiny, gm. Gryfów Śląski”....

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 588/1, 588/2 w miejscowości Rząsiny, Gmina Gryfów Sląski”.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Wieża 70 w Gminie Gryfów Śląski”

INFORMACJA

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Odtworzeniu zbiornika w oddz. 138 w leśnictwie Gradówek”

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Wieża 70 w Gminie Gryfów Śląski.

OBWIESZCZENIE

o wydanniu decyzji umarzajacej w całości postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WT.OŚ.6220.09.2015.5 dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania...