Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie: o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .

OBWIESZCZENIE

W sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ERA.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o umorzeniu, jako bezprzedmiotowego, postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. BT 34802 Gryfów w miejscowości Wieża gm. Gryfów Śl. na działce nr 63/4.