Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Województwa Dolnośląskiego...

DECYZJA

Decyzja Ministra Środowiska o zmianie koncesji na rzecz European Resources Polska Sp. z o.o. na poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze "Radoniów"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Ministra Środowiska na rzecz European Resources Polska Sp. z o.o. na poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze "Radoniów"