Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

W sprawie nadania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

OBWIESZCZENIE

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego.

OBWIESZCZENIE

O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gryfowa Śląskiego.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenie

Ogłoszenie informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski decyzji we wznowionym postępowaniu dotyczącym stacji bazowej ERA, zlokalizowanej na wieży Ratusza, Gryfów Śląski, Rynek 1

Ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie informujące strony postępowania o zebranym materiale w sprawie o wydanie decyzji we wznowionym postępowaniu dotyczącym stacji bazowej ERA, zlokalizowanej na wieży Ratusza, Gryfów Śląski, Rynek 1.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski informujące o wydaniu w dniu 10.09.2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim".

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski informujące o wydaniu w dniu 03.09.2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na działce nr 202/6 w obrębie nr I Gryfów Śląski....

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : " Budowa linii do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów...

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacji nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim"