Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Województwa Dolnośląskiego działki nr 56/5, 56/3, 56/4...

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Dolnośląskiego o uchwaleniu Programu ochrony powietrza dla województwa dolnosląskiego

OBWIESZCZENIE

obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

Postanowienie

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dzi

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy i Miasta Gryfów Śląski na części działki nr 279 obręb II Gryfów Śląski,...

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Województwa Dolnośląskiego...

DECYZJA

Decyzja Ministra Środowiska o zmianie koncesji na rzecz European Resources Polska Sp. z o.o. na poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze "Radoniów"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Ministra Środowiska na rzecz European Resources Polska Sp. z o.o. na poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze "Radoniów"